KOSZYK - 0,00 zł

Nie masz produktów w koszyku.

Regulamin

Według prawa Rzeczypospolitej Polskiej, konsument nie może dobrowolnie zrzec się praw przyznanych mu na podstawie ustawy o Prawach Konsumenta. Zapisy w umowach mniej korzystne dla klienta niż  zawarte w Ustawie o Prawach Konsumenta są uznawane za nieobowiązujące i w ich miejsce ma zastosowanie przepisy w niej zawarte. Założenia niniejszego regulaminu nie ograniczają jakichkolwiek praw konsumenkich i na mocy obowiązującego prawa ewentualne wątpliwości rozstrzygane są z dbałością o korzyść klienta. W przypadku nieścisłości postanowień regulaminu sklepu z przepisami prawa konsumenckiego, pierwszeństwo mają przepisy obowiązującego prawa. 

 

§1 Postanowienia Ogólne
1.1. Składając zamówienie na stronie POLISHANGEL.PL akceptujesz warunki sprzedaży i zasady opisane w regulaminie. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższą treścią przed złożeniem zamówienia.
1.2. Sklep internetowy POLISHANGEL.PL pod adresem www.polishangel.pl jest administrowany przez firmę Elliot Jones & Arleta Suk z siedzibą w Wołominie przy ulicu Aleja Armi Krajowej 28b. NIP: PL1251384719 REGON: 142726451 email: office@polishangel.pl telefon: +48 787 801 800. Adres ten jest równiez adresem korenspodencyjnym.

1.3 Opisy i treść strony sporządzona jest w języku polskim. Nazwy produktów i nazwy własne są przedstawiane w oryginalnej formie. 

 
§2. Złożenia zamówienia
2.1. Zamówienia przyjmowane są poprzez stronę internetową www.polishangel.pl, przez 24 godziny na dobę, 7dni w tygodniu.
2.2. Klient, składając zamówienie, zawiera umowę sprzedaży towarów ze sklepem POLISHANGEL.PL akceptując warunki regulaminu.
2.3. W zamówieniu Klient wskazuje wszystkie niezbędne dane potrzebne do realizacji zamówienia, które wymagane są również podczas rejestracji. Klient składając zamówienie, a tym samym akceptując regulamin zaświadcza o autentycznościi podanych przez siebie danych i zachowuje prawo do wglądu oraz ich poźniejszych zmian.
2.4. Zastrzegamy sobie prawo odmowy realizacji zamówienia jeśli klient nie akceptuje warunków regulaminu
2.5. Towary zamawiane poprzez sklep POLISHANGEL.PL nie są prefabrykantami i są produkowane na specjalne zamówienie osoby składającej zamówienie. Realizacja zamówienia trwa od 1 do nawet 21 dni roboczych. Jeśli w wyniku jakichkolwiek nieprawidłowości z naszej strony, czas ten może się wydłużyć, klient zostanie poinformowany o tym fakcie, nie później niż 7 dni od momentu złożenia zamówienia. Klientowi nie przysługują, z racji zaistniałej sytuacji żadne dodatkowe dobra, ani formy rabatu. 
2.6. Złożone zamówienie poprzez sklep internetowy POLISHANGEL.PL realizowane jest wyłącznie po zarejestrowaniu wpłaty na wskazanym koncie bankowym lub po dokonaniu płatności poprzez platforme płatniczą dotpay.pl na rzecz firmy La Luv Polska.


§3 Zmiany w zamówieniu
3.1.W przypadku pomyłki klient  ma prawo dokonać zmiany w złożonym przez siebie zamówieniu lub anulować je w całości, tylko wtedy, jeśli towar nie został jeszcze zapakowany i wysłany do klienta.
3.2. Zmiany należy zgłaszać niezwłocznie na adres email: office@polishangel.pl

 

§4 Realizacji i wysyłka zamówienia
4.1. Realizacja zamówienia zazwyczaj nie trwa dłużej jak 14 dni od momentu jego złożenia. (Jest to czas jaki potrzebny jest do wyprodukowania, skompletowania, zapakowania i przekazania wybranych produktów firmie spedycyjnej - DHL) Wyjątki stanowią dni ustawowo wolne od pracy lub dni deklarowane przez sklep polishangel.pl jako dni wolne od pracy. .
4.2. Czas i termin dostarczenia przesyłki są niezależe od sklepu polishangel.pl.
4.3. Zamówienia dostarczane są za pośrednictwem firmy kurierskiej DHL na adres wskazany przez klienta sklepu POLISHANGEL.PL.

 

§5 Ceny
5.1. Ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT (stawka 23%).
5.2 Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie sklepu, wprowadzania nowych towarów do oferty, przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych, bądź wprowadzania w nich zmian. Wymienione uprawnienia nie mają wpływu na wszelkie ustalenia zawarte przed datą wejścia w życie.
5.3 Do wartości każdego zamówienia dołączany jest standardowy koszt wysyłki - 20 złotych. Wyjątkiem stanowia promocję organizowane przez sklep POLISHANGEL.PL. Zastrzegamy sobie prawo do ich zmian na zasadach z punktu 5.2.


§6 Płatności
6.1. Formy płatności obowiązujące w sklepie POLISHANGEL.PL:

- Poprzez przelew bankowy - szczegóły dotyczące konta bankowego widoczne są w zakłdace "Płatności" oraz każdorazowo składając zamówienie. Zamówienie realizowane jest wyłacznie po zaksięgowaniu przelewu na koncie bankowym sklepu. Konto bankowe: 52 1140 2004 0000 3102 7203 4229

- Poprzez platformę Dotpay, której właścicielem jest spółka Dotpay S.A., z siedzibą w Krakowie, 30-552 Kraków, przy ulicy Wielickiej 72, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000296790, posiadająca numer NIP 634-26-61-860, NIP EU PL6342661860, numer REGON 240770255 . Przy tej formie płatności realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez sklep potwierdzenia poprawnego wykonania operacji przez system dotpay.pl.

6.2. Jeśli płatność nie wpłynie do 10 dni roboczych od złożenia zamówienia, zostaje ono anulowane automatycznie
6.3. Płatność za pobraniem nie jest możliwa.


§7 Reklamacje i zwroty
7.1. Wszystkie towary dostępne na stronie polishangel.pl pochodzą z legalnego źródła i wprowadzone zostały legalnie do obrotu na terenie Uni Europejskiej.
7.2. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji. W takim przypadku Klient powinien niezwłocznie poinformować sklep o takim zamiarze poprzez pocztę e-mail na adres office@polishangel.pl. Ten udostępni klientowi protokół reklamacyjny. Po wypełnieniu formularza, należy odesłać go na adres zwrotny podany w druku. Sklep ustosunkuje się i udzieli informacji na temat dalszego postępowania reklamacyjnego w ciągu 2 dni roboczych.
7.3. Do złożenia reklamacji niezbędna jest oryginalna faktura lub paragon zakupu.
7.4. Jeśli reklamacja uznana zostanie za zatwierdzoną, sklep w ciągu 14 dni roboczych od daty otrzymania zareklamowanego produktu zwróci Klientowi równowartość ceny towaru lub zaoferuje mu inny, dostępny w sklepie polishangel.pl
7.5. Koszty poniesione przez klienta w związku z przesyłką wadliwego towaru do sklepu zwracane są klientowi tylko wtedy kiedy reklamacja zostanie uznana. Klient otrzyma je razem ze zwrotem za zareklamowany produkt, chyba że zażyczy sobie wymianę produktu na wolny bez wad.
7.6. Gwarancja, jak i prawo odstąpienia od umowy nie obowiązują, gdy produkt posiada uszkodzenia mechaniczne lub został celowo zniszczony 
7.7 .Jeżeli towar w momencie jego odebrania był uszkodzony, należy w obecności kuriera spisać odpowiedni protokół, a jego kopię zaraz po sporządzeniu przesłać na adres mailowy sklepu polishangel.pl (office@polishangel.pl)
7.8. Sklep ponosi odpowiedzialność przez 2 lata od daty zakupu w przypadku niezgodności towaru z umową zgodnie z Art. 10 Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z 27 lipca 2002 r. Klient traci uprawnienia określone w ustawie, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi sklepu o tym fakcie. 
7.9. Klient, z racji iż produkty w sklepie produkowane są na specjalne zamówienie nie może odstąpić od umowy kupna zgodnie z obowiązującymi przepisami, w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przesyłki.  
7.10. Zwrot towaru możliwy jest jedynie po uzgodnieniu ze sklepem pod warunkiem, że towar zwracany nie może nosić oznak użytkowania. Każdy element musi być kompletny i fabrycznie zapakowany. Klient powinien zwrócić wszelkie towary, które otrzymał gratisowo. 
7.11. Klientowi zostanie wystawiona faktura korygująca do dokumentu zakupu i wysłana pocztą e-mail. Po odesłaniu przez klienta podpisanej kopii faktury korygującej pocztą polską listem poleconym za potwierdzeniem odbioru zostanie zwrócona kwota za cenę towaru (z wykluczeniam kosztów dostawy).
7.12. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 14 dni roboczych. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych "za pobraniem".


§ 8 Dane osobowe
8.1. Dane osobowe przekazywane nam przez klientów, przechowywane i przetwarzane są wyłacznie w celu realizacji zamówień w sklepie POLISHANGEL.PL
8.2. Klient w momencie złożenia zamówienia zobowiązuje się podać autentyczne dane teleadresowe i wyraża zgodę na umieszczenie ich w bazie sklepu oraz ich przetwarzanie w celu realizacji jego zamówień.
8.3. Dane Klienta mogą być przekazane firmie obsługującej transakcje płatnicze w celu obciążenia Twojej karty kredytowej, firmie POLISHANGEL GmbH oraz firme kurierskiej DHL wyłącznie w celu realizacji zamówienia. Firma ta nie będzie wykorzystywać tych danych w żadnych innych celach. 
8.4. Dane osobowe naszych klientów podlegają ochronie zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. "O ochronie danych osobowych" (Dz.U. Nr 133 poz. 883) i nie są udostępniane innym podmiotom.

 

§ 9 Postanowienia dotyczące przedsiębiorców nie będących konsumentami
9.1. Niniejszy paragraf regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie klientów nie będących konsumentami według Prawa Rzeczypospolitej Polskiej.
9.2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej z klientem niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie wówczas może nastąpić bez podania przyczyny i nie powoduje po stronie klienta żadnych roszczeń w stosunku do sprzedającego.
9.3. Zgodnie z art. 558 § 1  KC odpowiedzialność z tytuły rękojmi wobec klienta będącego przedsiębiorcą jest wyłączona i niezobowiązująca dla sprzedającego.
9.4. Odpowiedzialność w stosunku do klientów-przedsiębiorców w zakresie obejmującym traktowanie ustawy o prawie konsumenckim, bez względu na ich podstawy prawne, jest ograniczona w ramach jakichkolwiek roszczeń w sumie - do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu zawartej umowy.
9.5. Wszelkie konflikty powstałe pomiędzy klientem-przedsiębiorcą, a sprzedającym zostają przekazane do rozpatrzenia właściwemu ze względu na siedzibę sprzedawcy Sądowi Rzeczypospolitej Polskiej. 


§ 10. Postanowienia końcowe
10.1 W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 31 marca 2000 r. (Dz. U. nr 22 poz. 271).

[profiler]
Memory usage: real: 20447232, emalloc: 20181296
Code ProfilerTimeCntEmallocRealMem